Kontaktai

Visi komentarai, pasiūlymai, įdėjos, užrašai, piešiniai, koncepcijos, receptai ar kita informacija, pateikta General Mills įmonei šioje svetainėje, ar atsakymai į užklausas šiame pustapyje yra saugomi ir lieka General Mills nuosavybe. Jūs suprantate ir sutinkate, kad General Mills turi tiek vidinius tiek išorinius resursus, kurių dėka yra kuriamos, ar ateityje bus sukurtos idėjos identiškos arba panašios į siūlytus pasiūlymus ar komentarus siūlymams ir General Mills yra pasiruošę aptarti tik siūlymus dėl šių sąlygų. Tai, kad bet kokiu atveju, bet koks pasiūlymas nėra pateikiamas konfidencialiai ir General Mills daro išvadą, kad jokie apribojimai nėra pateikiami ar taikomi juos svarstant. Be jokių apribojimų, General Mills išimtinai turi visas žinomas ar vėliau būsiančias teises į kiekvieną bet kokio pobūdžio pasiūlymą visoje visatoje ir turi teisę neribotai naudoti pastabas bet kokiam tikslui, komerciniais ar kitokiais tikslais be jokios kompensacijos pasiūlymų teikėjui.


Ačiū, kad susisiekėte su mumis.


Jūsų žinutė bus perduota vartotojų santykių atstovui, kuris peržiūrės jūsų užklausą ir atsakys. Būkite užtikrinti, kad mes į jūsų užklausą reaguosime kaip galima greičiau.


Prašome neatsakyti į šį laišką. Šiuo adresu siunčiami laiškai nėra gaunami.